Fundusze Unijne
COST 921 - Matryce żywnościowe: struktura od nano do makro

Project title: Food matrices: structural organisation and impact on flavour release and perception

Task IA PAN: Struktura i właściwości powierzchniowe ekstrudatów skrobiowych

Coordinator: dr Nathalie Cayot, Martine Sohm, Dijon, Francja

Representative of IA PAS: prof. dr hab. Zofia SOKOŁOWSKA, prof. dr hab. Mieczysław HAJNOS

Project implementation: 2002-2006

The COST Action aimed to study formation of structure of food biopolymers matrices and its influence on evolution and perception of smell and taste components. The Institute  studied the structure of food extrudates using adsorption and mercury intrusion methods.

Zakres badań obejmował zagadnienia związane z formowaniem struktury biopolimerów matryc żywnościowych i ich wpływ na uwalnianie i percepcję związków smakowo - zapachowych. W Instytucie Agrofizyki prowadzono badania adsorpcji pary wodnej i badania porozymetryczne na ekstrudatach spożywczych.

more