Program Badań
Stosowanych

Projekt pt. "Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych" 

więcej »

Projekt
międzynarodowy

więcej »