Fundusze Unijne
COST Action TD1002

Program Unii Europejskiej COST Action TD1002

Tytuł projektu: European network on applications of Atomic Force Microscopy to NanoMedicine and Life Sciences/ Europejska sieć zastosowań mikroskopii sił atomowych w nano-medycynie i naukach przyrodniczych

Tytuł działania: Biomedicine and Molecular Biosciences / Biomedycyna i nauki biologiczno-molekularne

Acronym: AFM4NanoMed&Bio

Numer kontraktu: COST 4140/10

Koordynator projektu: Francja, prof. Pierre Parot

Członek Zespołu Zarządzającego (Management Committee) i przedstawiciel Instytutu Agrofizyki: prof. dr hab. Artur ZDUNEK

Okres realizacji: 2010-2014

Akcja COST TD1002 ma na celu połączenie doświadczenia najlepszych laboratoriów pracujących na mikroskopach sił atomowych w sieć  ukierunkowaną na rozwój tej techniki, badania i wsparcie jej zastosowań w naukach przyrodniczych i nanomedycynie. Instytut Agrofizyki jest zaangażowany w następujących grupach tematycznych:

  1. WG1 High resolution imaging of biological systems of from molecules to cells.
  2. WG2 Molecular-based force spectroscopy applied to ligand-receptor binding for studying inter-molecular recognition and structural unfolding of molecules.

Badania obejmują prace nad aplikacją AFM do badań topografii roślinnych ścian komórkowych oraz interakcji polimerów w tych ścianach w odniesieniu do jakości owoców i warzyw.
więcej