Fundusze Unijne
NCBiR-PBS - BIOSUSZ

 Projekt "Wykorzystanie ultradźwięków do wspomagania procesów suszenia materiałów biologicznych szczególnie wrażliwych na termiczne warunki suszenia"

uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanychw (PBS) I Konkurs

Akronim: BIOSUSZ

Koordynator: dr Dorota Konopacka, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Przedstawiciel Instytutu Agrofizyki PAN: dr hab. Artur ZDUNEK, prof. IA PAN

Numer projektu: Nr ID:180 990

Okres realizacji:od 2012-12-01 do 2015-11-30

Umowa Nr PBS1/A8/13/2012 w ramach PBS w ścieżce A z dnia 20.12.2012 r.

Realizacja rozpoczęła się w roku 2013.

Całkowity koszt projektu:  3 774 974,- (wkład własny Instytutu Ogrodnictwa: 179 605,-)

Dofinansowanie NCBiR: 3 595 369,-

IA PAN realizuje zadanie nr 6 z budżetem ok. 400 000,-

Instytut Agrofizyki PAN będzie realizował zadanie pt.: Analiza wpływu ultradźwięków na strukturę biomateriałów.

Celem zadania jest opis ilościowy zmian struktury biomateriałów poddanych działaniu ultradźwięków na etapie przygotowania surowca do suszenia oraz w trakcie jego trwania przy wykorzystaniu metod mikroskopowych i analizy obrazu.