Fundusze Unijne
Sieć AgroGas

Sieć AGROGAS „Redukcja gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie”

Koordynator sieci: Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, Lublin, prof. dr hab. Cezary Sławiński

Celem działania Sieci jest wspieranie i współtworzenie postępu naukowego, gospodarczego oraz społecznego w dziedzinie poszukiwania rozwiązań zmierzających do zmniejszenia emisji do atmosfery gazów cieplarnianych: metanu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla oraz amoniaku i innych gazów i odpadów z rolnictwa poprzez:

Uczestnicy Sieci AGROGAS:

  1. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin
  2. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
  3. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB, Puławy
  4. Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
  5. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
  6. Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego

Okres realizacji projektu: 2005-2008

więcej