Fundusze Unijne
SMOS-SWEX/R

 

 

 

Program w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej

Tytuł programu: Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) / Wilgotność gleby i zasolenie oceanów

Tytuł projektu: SWEX/R - Soil, Water And Energy Exchange/Research / Gleba, woda i wymiana energii/Badania

Numer projektu: 98084

Acronym ogólny: SMOS, Acronym Polski: SWEX/R

Koordynator projektu: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawie, dr Wojciech Marczewski

Przedstawiciel Instytutu: prof. dr hab. Bogusław USOWICZ

Okres realizacji: 2009-2012

Uczestnicy projektu: Centrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa; Instytut Geodezji i Kartografii Warszawa; Instytut Agrofizyki PAN Lublin; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Szymbark; IMUZ Bydgoszcz; Uniwersytet Jana Kazimierza Kielce

Międzynarodowy projekt realizowany w ramach Planu dla Europejskich Państw Współpracujących z Europejską Agencją Kosmiczną. Ma za cel wsparcie naziemnych badań środowiskowych, prowadzonych w Polsce, w ramach globalnej kampanii Cal-Val misji ESA SMOS. Projekt da podstawowe wsparcie organizacyjne i techniczne kampaniom pomiarowym prowadzonych we wcześniejszym projekcie SWEX Poland (2005-2009) i utrzymanie zdolności partnerów do współpracy ze SMOS, w czasie trwania misji (3 lata). Partnerzy prowadzą naziemne monitorowanie wilgotności gleb, obiegu wody i związanej z nim energii, oraz oceną stanu środowiska naturalnego, w zakresie zgodnym z celami SMOS.

SMOS-SWEX/R  SMOS