Fundusze Unijne
Projekt badawczy - Ścieżki Kopernika

Przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Ścieżki Kopernika"

Projekt „Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania”

uzyskał finansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 200 000 zł

 

W ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało sfinansowanych 16 projektów - po jednym w każdym województwie. O projektach można dowiedzieć się więcej na http://sciezkikopernika.pl/

Będą one realizowane ze środków finansowych na naukę z projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” (Poddziałanie 1.1.3) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt „Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie – warsztaty, eksperymenty, badania” będzie realizowany w ramach Konsorcjum Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, reprezentowanego przez Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Józefa Horabika, oraz Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego, reprezentowanego przez prof. dr hab. Janusza Laskowskiego.

Przewidywany okres realizacji: 2013-2014

Koordynator i przedstawiciel Instytutu: dr Jolanta CIEŚLA

Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców Lubelszczyzny, w szczególności wśród młodzieży szkolnej, w odniesieniu do zagadnień związanych z kształtowaniem się, wykorzystaniem, ochroną i badaniami środowiska  glebowego oraz produktów branży rolno-spożywczej.

W Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie zostanie przygotowany cykl zajęć o charakterze popularnonaukowym, który w atrakcyjny i przystępny sposób przeprowadzi uczestników przez charakterystykę geograficzną Lubelszczyzny, procesy glebotwórcze, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, aż do elementów dotyczących przechowywania, wykorzystywania i zapewnienia trwałości płodów rolnych.

Spotkania będą organizowana raz lub dwa razy w miesiącu przez 15 miesięcy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego.

Wykłady będą miały charakter otwarty. Będą skierowane do szerokiego grona odbiorców – przede wszystkim młodzieży, ale także nauczycieli, studentów, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i zwykłych mieszkańców zainteresowanych przyrodą i otoczeniem, w którym żyją.

Zajęcia ćwiczeniowe są zaplanowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednorazowo uczestniczyć w nich będzie do 20 osób wraz z opiekunami.

Do udziału zaproszone są wszystkie szkoły województwa lubelskiego. O uczestnictwie zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Uczniowie będą aktywnie brać udział w zajęciach, wykonując doświadczenia, opisując i analizując wyniki pod opieką wykonawców projektu i nauczycieli. Będą współautorami opracowań, które zostaną opublikowane na zakończenie projektu. Przygotują i przedstawią postery dokumentujące wyniki ich pracy. Zaprezentują je podczas Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, na Lubelskim Festiwalu Nauki oraz warsztatach podsumowujących projekt. Uczniowie zyskają też podstawowe informacje o planowaniu i prowadzeniu badań naukowych oraz ich prezentacji. Otrzymają ponadto certyfikaty udziału w projekcie. Dla najbardziej zaangażowanych uczniów przewidziano dodatkowy pełnodniowy udział w pracach wybranego przez siebie zespołu badawczego w Instytucie.

Informacje o projekcie będą rozpowszechnione w mediach elektronicznych i na stronie internetowej projektu (uruchomienie planowane na sierpień).

Efektem projektu będzie utworzenie platformy edukacyjnej z dostępem po zalogowaniu, na której każda zainteresowana osoba znajdzie treść wykładów, komentarze, linki do wartościowych stron tematycznych, filmy edukacyjne z doświadczeń i prezentacji wykonywanych podczas projektu. Materiały zostaną pogrupowane i będą stanowiły propozycję modułów zajęć dydaktycznych, z możliwością rozbudowy zawartości o dodatkowe tematy po zakończeniu projektu.

Strona www projektu http://kopernik.ipan.lublin.pl/