Fundusze Unijne
Zespół
KIEROWNIK PROJEKTU mgr Jarosław Zdunek
tel. (081) 744 50 61 w. 116
e-mail: j.zdunek@ipan.lublin.pl
   
KOORDYNATOR d.s. NAUKOWEGO PRZYGOTOWANIA i WDROŻENIA PROJEKTU

dr Marek Gancarz
tel. (81) 744 50 61 w. 122
e-mail: m.gancarz@ipan.lublin.pl

   
KSIĘGOWA Grażyna Muszyńska
tel. (081) 744 50 61 w. 106
e-mail: g.muszynska@ipan.lublin.pl
   
KOORDYNATOR d.s. OBSŁUGI PRAWNEJ mgr Ewa Buchajczuk
tel. (081) 744 50 61 w. 122
e-mail: e.buchajczuk@ipan.lublin.pl
   
KOORDYNATOR d.s. ZABEZPIECZENIA ORGANIZACYJNEGO PROJEKTU ORAZ PRAC BUDOWLANO-PROJEKTOWYCH Adam Wawrzonek
tel. (081) 744 50 61 w. 122
e-mail: a.wawrzonek@ipan.lublin.pl
   
KONTAKT

Instytut Agrofizyki PAN ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
tel: 081 744 50 61, fax: 081 74 450 67 e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl