Fundusze Unijne
INTERREG - Sieć Transgraniczna

Tytuł projektu: Creation of trans-border network of ecosystem soil monitoring in International Bioreserve West Polesie / Utworzenie transgranicznej sieci minitoringu ekosystemu glebowego na terenie międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006

Numer: NEB/PL/LUB/2.1/06/14


Koordynator projektu i przedstawiciele Instytutu: doc. dr hab. Cezary SŁAWIŃSKI


Okres realizacji: 2007–2007


Partnerzy projektu: Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Polska; Poleski Park Narodowy, Fizyczno-Mechaniczny Instytut G. Karpenki NANU, Lwów, Ukraina; Szacki Narodowy Park Przyrodniczy, Szack, Ukraina.


Celem projektu było utworzenie trangranicznej sieci monitoringu ekosystemu glebowego na terenie Międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie.

InterReg - Sieć Transgraniczna