Fundusze Unijne
NCBiR - Projekt Rozwojowy - Biospeckle

Projekt "Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli"

uzyskał finansowanie Narodowego Cenrtum Badań i Rozwoju

w ramach X Konkursu Projektów Rozwojowych w wysokości 1 150 000 zł

Numer projektu: N R 12 0137 10

Kierownik projektu: dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN

Okres realizacji: 2011-2012

Planowanym efektem końcowym realizacji projektu jest innowacyjne urządzenie, które umożliwi niedestrukcyjną ocenę jakości konsumpcyjnej i technologicznej owoców i warzyw, co przyczyni się do efektywniejszego ich wykorzystania w praktyce gospodarczej. Urządzenie będzie oparte na mało znanej w Polsce i Europie metodzie biospeckli. Ocena jakości i przydatności konsumpcyjnej oraz technologicznej owoców i warzyw może być dokonywana wieloma metodami, zarówno destrukcyjnymi jak i niedestrukcyjnymi. Jednak te drugie mają istotną przewagę: 1) mogą być stosowane na liniach sortujących oraz 2) te same owoce mogą być poddane dodatkowym uzupełniającym testom, co jest istotne ze względu między innymi na indywidualną zmienność cech owoców w danej partii. Oba powody są na tyle ważne, że w nauce światowej (szczególnie w europejskiej) obserwuje się w ostatnich latach intensywny rozwój badań naukowych nad metodami niedestrukcyjnymi.

więcej o projekcie

 

INFORMACJE PRASOWE:

GAZETA WYBORCZA

TVP1 - TELEEXPRESS

TVP2 - PANORAMA

ONET