Fundusze Unijne
PROJEKT INNOTECH w ramach ścieżki programowej In-Tech

Projekt "Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej
o wysokim stopniu innowacyjności"

uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "INNOTECH"

w ścieżce programowej IN-TECH w wysokości 1 045 100 zł.

Akronim: PRASI
Koordynator: R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

Współwykonawca: Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Przedstawiciel Instytutu Agrofizyki PAN: dr Tadeusz Rudko


Projekt Konsorcjum R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o.- Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie dotyczy opracowania, w toku zaawansowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych nowatorskiej konstrukcji maszyny rolniczej w postaci innowacyjnej w skali międzynarodowej prasy silosującej, oraz technologii jej produkcji, a następnie wdrożenia do praktyki gospodarczej Spółki z Grupy SIPMA- SIPMA S.A. Innowacyjność rozwiązania technologicznego (efekt projektu) będzie oparta o nowatorskie podejście do zagadnienia odpowiedniego sposobu napełniania rękawa foliowego kiszonką, zastosowania nowatorskiej technologii walców dozujących oraz technologii unikalnych nastawów konstrukcyjnych, czy niezależnej hydrauliki, co z punktu widzenia branży docelowej (maszyny rolnicze), jak i innych branż (rolnictwo oraz wytwarzanie zielonej energii) stanowi zupełną nowość produktową w skali świata.

Okres realizacji projektu: faza A od 2013-01-01 do 2014-12-31

                                    obejmująca Badania przemysłowe lub Prace rozwojowe, skierowane na zastosowanie w  

                                    działalności gospodarczej