Fundusze Unijne
INTERREG - ICeBE

Tytuł projektu:  Interregional Research-Education Centre in Institute of Agrophysics PAS in Lublin (ICeBE) / Interregionalne Centrum Badawczo-Edukacyjne w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie (ICeBE)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalny w ramach  Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006

Koordynator projektu i przedstawiciel Instytutu: dr Artur ZDUNEK

Monitoring projektu: mgr inż. Justyna Cybulska

Okres realizacji: 2006-2007

Partnerzy projektu: Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Polska, Instytut Ekologii Karpat NANU, Lwów, Ukraina; Fizyczno-Mechaniczny Instytut G. Karpenki NANU, Lwów, Ukraina; Oddział Problemów Polesia PAN, Brześć, Białoruś.


Cele projektu:

InterReg - ICeBE