Fundusze Unijne
INTERREG - Szkolenia i adaptacja laboratoriów

 

Tytuł projektu: Education and adaptation of IA PAS laboratories for increase of  food quality in PL-BY-UA neighboring areas / Szkolenia i adaptacja laboratoriów w Instytucie Agrofizyki dla podniesienia jakości żywności na terenach przygranicznych PL-BY-UA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006.

Koordynator projektu i przedstawiciel Instytutu: dr Artur ZDUNEK

Okres realizacji: 2007 - 2008

Partnerzy projektu: Państwowa Instytucja Naukowa "Oddział Problemów Polesia" PAN Białorusi; Fizyczno-Mechaniczny Instytut im. G. Karpenki NANU, Lwów, Ukraina; Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Dublany, k. Lwowa, Ukraina

Celem projektu było podniesienie poziomu życia ludności terenów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez:

  • Utworzenie i przeszkolenie panelu do oceny sensorycznej produktów żywnościowych w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie (IA PAN),
  • Przeszkolenie 8 ekspertów z zakresu organizowania testów z zastosowaniem metody QDA (ilościowa analiza opisowa) oraz analizy uzyskanych danych, z czego 4 będzie działało na terenie Lubelszczyzny a 4 na terenie Lwowa i Brześcia.
  • Adaptację 2 laboratoriów Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (laboratorium do oceny sensorycznej i instrumentalnej oraz laboratorium badań mikroskopowych) w celu dostosowania do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.