Fundusze Unijne
Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2007-2013

Projekt "Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych"

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa


Lider Projektu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Partner projektu i przedstawiciel Instytutu: prof. dr hab. Grzegorz JÓZEFACIUK

Partnerzy Projektu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Polska; Politechnika Lubelska, Polska; Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska, Ukraina; Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Polska;

Zadania do wykonania przez Instytut Agrofizyki:

1) organizacja sieci współpracy i transferu technologii pomiędzy instytucjami naukowymi i przedsiębiorstwami w regionie transgranicznym

2) wspólne opracowanie innowacyjnych metod wykorzystania tufów zeolitowych w przemyśle budowlanym, ochronie środowiska i rolnictwie

3) aktywizacja współpracy jednostek naukowo-badawczych i przedsiębiorstw w polsko-ukraińskim obszarze transgranicznym