Fundusze Unijne
NCBiR-PBS - Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego

Projekt "Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych"

uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

w ramach Programu Badań Stosowanych

Akronim: ENOSRZEPAK

Kierownik projektu: dr inż. Robert Rusinek

Numer projektu: 210053

Numer umowy: PBS2/A8/22/2013

Okres realizacji: 01.12.2013-30.11.2016

Celem projektu jest wykonanie badań i opracowanie metody oraz urządzenia do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku w oparciu o elektroniczną analizę substancji, które może zastąpić tradycyjny sposób kontrolowania jakości nasion w silosach i magazynach przechowalniczych.

Autorzy zakładają wykorzystanie kilku najlepiej rokujących sensorów na bazie tlenków metalu lub przewodzących polimerów do skonstruowania elektronicznego nosa na potrzeby przechowalnictwa, szczególnie nasion rzepaku.

Realizacja projektu oparta będzie na bazie aparatury będącej na wyposażeniu Instytutu Agrofizyki i Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Zakładu Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego.