Fundusze Unijne
Pracownicy

dr hab. inż.  Robert Rusinek
tel.: (81) 744 50 61 w. 175
e-mail: r.rusinek@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Członkostwo w organizacjach:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A., Rusinek R.:  Electronic nose with polymer-composite sensors for monitoring fungal deterioration of stored rapeseed (2017 r.) International Agrophysics 2017, Vol. 31, 3, 317-325
 2. Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A., Tadla M., Rusinek R.:  Application of electronic nose with MOS sensors to prediction of rapeseed quality (2017 r.) Measurement 2017, Vol. 103, 227-234
 3. Miś A., Nawrocka A., Gancarz M., Rusinek R., Niewiadomski Z.:  Volume, pressure and viscosity measurements as a useful tool for explanation of baking expansion process (2016 r.) XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. 2016, 47-47
 4. Tadla M., Rusinek R., Gancarz M., Nawrocka A., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M.:  Agrinose – a device for monitoring of quality of agromaterials (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 200-200
 5. Gawrysiak-Witulska M., Wawrzyniak J., Rusinek R.:  Wpływ wilgotności nasion rzepaku i temperatury przechowywania na zmiany ich jakości technologicznej (2016 r.) Acta Agrophysica 2016, Vol. 23, 4, 557-568
 6. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R., Miś A., Niewiadomski Z.:  Relationship between cellular structure and blackspot susceptibility of potato tuber parenchyma tissue after long term of storage (2016 r.) XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Ryn, 28.06.2016-1.07.2016 r. 2016, 35-35
 7. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R., Tadla M.:  Relationship between response of the resistive sensors on the chosen volatile organic compounds (VOCs) and their concentration. (2016 r.) ICAFE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Food Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol 3 (6), 852
 8. Tadla M., Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Nawrocka A., Gancarz M.:  Response Evaluation of Electronic Nose with Polymer-Composite and Metal Oxide Semiconductor Sensor towards Microbiological Quality of Rapeseed. (2016 r.) ICABSE 2016 : 18th International Conference on Agricultural and Biological Systems Engineering, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol 3 (6), 859
 9. Rusinek R., Gancarz M., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Nawrocka A.:  Electronic Nose for Monitoring Fungal Deterioration of Stored Rapeseed. (2016 r.) ICST 2016 : 18th International Conference on Sensing Technology, New York, USA, 06-07.06.2016 r. 2016, Vol.3 (6), 1590
 10. Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Gancarz M., Nawrocka A., Wiącek D.:  Procedura kalibracji elektronicznego nosa na potrzeby badań jakości materiałów biologicznych. (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 20-20
 11. Nawrocka A., Szymańska-Chargot M., Miś A., Gancarz M., Rusinek R.:  Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych. (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 15-15
 12. Gancarz M., Nawrocka A., Rusinek R.:  Zastosowanie metod stereologicznych do określenia parametrów przestrzennych komórek tkanki roślinnej. (2016 r.) XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą 2016, 8-8
 13. Gawrysiak-Witulska M., Siger A., Rusinek R.:  Degradation of tocopherols during rapeseed storage in simulated conditions of industrial silos. (2016 r.) International Agrophysics 2016, Vol. 30, 1, 39-45
 14. Rękas A., Wroniak M., Rusinek R.:  Influence of roasting pretreatment on high-oleic rapeseed oil quality evaluated by analytical and sensory approaches (2015 r.) International Journal of Food Science and Technology 2015, Vol. 50, 10, 2208-2214
 15. Rybiński W., Święcicki W., Starzycka E., Bocianowski J., Rusinek R.:  Fizykochemiczne właściwości nasion łubinu ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego (Lupinus albus L.) (2015 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Metody fizyczne w badaniu środowiska rolno-spożywczego i leśnego”/ "Physical methods in the study of the agri-food and forestry environment", Malinówka k. Ełku, 9-11.09.2015 r. 2015, 49-49
 16. Rusinek R., Wawrzyniak J., Gawrysiak-Witulska M., Wiącek D., Molenda M., Gancarz M.:  Monitorowanie stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku za pomocą elektronicznego nosa. (2015 r.) XXII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 2-3.06.2015 r. 2015, 27-27
 17. Gawrysiak-Witulska M., Wawrzyniak J., Stuper K., Rusinek R.:  Kinetyka zmian zawartości ergosterolu podczas przechowywania nasion rzepaku./ Kinetics of changes in ergosterol content during rapeseed storage. (2015 r.) Acta Agrophysica 2015, Vol. 22, 1, 27-37
 18. Rusinek R.:  Linia technologiczna do produkcji oleju “Kropla Zdrowia". (2014 r.) Sympozjum podsumowujące Projekt „Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych", Lublin, 09.12.2014 r. 2014,
 19. Rusinek R., Tadla M.:  Apparatus for monitoring of microbiological state of seeds based on the electronic analysis of volatile substances. (2014 r.) Polish-American Innovation Week in California. UC Berkeley – Stanford University, San Francisco, Stany Zjednoczone, 17-21.11.2014 r. 2014,
 20. Rybiński W., Szot B., Rusinek R., Bocianowski J., Starzycki M.:  Analysis of interspecies physicochemical variation of grain legume seeds. (2014 r.) International Agrophysics 2014, Vol. 28, 4, 491-500
Pokaż wszystkie publikacje