Fundusze Unijne
NCBiR-PBS - Sensory dielektryczne

Projekt  "Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych"

uzyskał finansowanie Narodowego Cenrtum Badań i Rozwoju

w ramach Programu Badań Stosowanych w wysokości 1 280 025 zł

Akronim: DISENSOR

Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Skierucha, prof. IA PAN

Numer projektu: 177194

Decyzja Nr 950/2012 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 23.07.2012 r.

Umowa Nr PBS1/A9/12/2012 z dnia 20.11.2012 r.

Okres realizacji: 2012-2015

Cel projektu - określenie praktycznego zastosowania szerokopasmowych technik spektroskopii dielektrycznej do wyznaczenia wybranych parametrów fizycznych i chemicznych materiałów i produktów pochodzenia rolniczego w aspekcie oceny ich jakości.

więcej informacji