Fundusze Unijne
Projekt edukacyjny PO KL

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Licea powiatu ryckiego – szkołami równych szans"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Koordynator Projektu: Starostwo Ryckie

Kierownik i Przedstawiciel Instytutu: dr Jolanta Cieśla

Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie zrealizował 18 godzin pozaszkolnych zajęć dydaktycznych (praktycznych) dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Rykach oraz Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie.

Spotkania odbyły się w ramach projektu „Licea powiatu ryckiego – szkołami równych szans” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (strona internetowa projektu: http://www.szkolyrownychszans.pl/start).

Tematyka zajęć obejmowała:

1)      Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (osoby odpowiedzialne za realizację: mgr inż. Agata Sochan, dr Jolanta Cieśla, termin: 20.04.2013 - 1 godz.)

2)      Korpuskularna i falowa natura światła (osoby odpowiedzialne za realizację: mgr inż. Agata Sochan, dr Jolanta Cieśla, termin: 20.04.2013 - 1 godz.)

3)      Dyfrakcja i interferencja światła w układach koloidalnych (osoby odpowiedzialne za realizację: mgr inż. Agata Sochan, dr Jolanta Cieśla, termin: 20.04.2013 - 1 godz. oraz 08.06.2013 - 3 godz.)

4)      Ruch i przemiany energii (osoby odpowiedzialne za realizację: mgr Joanna Pastuszka-Woźniak, mgr Tomasz Pastuszka, termin: 11.05.2013 - 1 godz.)

5)      Termografia – ujrzeć niewidoczne (osoby odpowiedzialne za realizację: mgr Joanna Pastuszka-Woźniak, mgr Tomasz Pastuszka, termin: 11.05.2013 - 1 godz.)

6)      Pole magnetyczne a prąd elektryczny (osoby odpowiedzialne za realizację: mgr Joanna Pastuszka-Woźniak, mgr Tomasz Pastuszka, termin: 11.05.2013 - 1 godz. oraz 08.06.2013 - 3 godz.)

7)      Tarcie w ośrodkach sypkich (osoby odpowiedzialne za realizację: dr Joanna Wiącek, dr Dariusz Wiącek, termin: 18.05.2013 - 1 godz. oraz 08.06.2013 - 3 godz.)

8)      Oddziaływania między cząstkami materiału sypkiego (osoby odpowiedzialne za realizację: dr Joanna Wiącek, dr Dariusz Wiącek, termin: 18.05.2013 - 1 godz.)

9)      Drgania mechaniczne w materiałach sypkich (osoby odpowiedzialne za realizację: dr Joanna Wiącek, dr Dariusz Wiącek, termin: 18.05.2013 - 1 godz.).