Fundusze Unijne
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Tytuł projektu:  Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej / Risk and benefits of application of exogenous organic matter on soil

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Oficjalna strona programu

               

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.

PRZEKRACZAMY GRANICE


Nr projektu: CZ.3.22/1.2.00/12.03445

Porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Koordynator projektu: Centralny Instytut Nadzoru i Badań w Rolnictwie, Brno, Republika Czeska / ÚKZÚZ Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture

Partner projektu i przedstawiciel Instytutu: dr hab. Magdalena FRĄC, prof. IA PAN

inni uczestnicy IA PAN: prof. dr hab. Jerzy Lipiec, dr hab. Andrzej Bieganowski, IA PAN, dr hab. Małgorzata Brzezińska, IA PAN

Okres realizacji: 2013-2015

Wartość dla IA PAN: 190 000 euro

Partnerzy projektu:

ÚKZÚZ

Centralny Instytut Nadzoru i Badań w Rolnictwie, Brno, Republika Czeska / Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture lead partner (CZ)

Hroznová 63/2 
CZ-60300 Brno 
Czech Republic

Contact person: Stanislav Malý 
e-mail: stanislav.maly@ukzuz.cz 

   
 UPOL

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska Palacký University in Olomouc (CZ)

tř. Svobody 686/26 
CZ-77900 Olomouc 
Czech Republic

Contact person: Bořivoj Šarapatka 
e-mail: borivoj.sarapatka@upol.cz

   
 Ústav pěstování rostlin a pedologie

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, Polska (PL)

Czartoryskich 8 
PL-24-100 Puławy 
Poland 

Contact person: Grzegorz Siebielec 
e-mail: gs@iung.pulawy.pl

   
 Polská akademie věd

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin, Polska (PL)

Doswiadczalna 4 
PL-20-290 Lublin 
Poland 

Contact person: Magdalena Frąc 
e-mail: mfrac@ipan.lublin.pl

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest ocena skutków stosowania EOM do nawożenia gleb i przygotowanie zasad ich bezpiecznego i efektywnego wykorzystania w rolnictwie, zapewniajacego przyrost SOM. Wytyczne będą uwzgledniać lokalne warunki glebowe i klimatyczne, charakter rolnictwa oraz typy EMO dostępne w regionie. Cel jest zgodny z priorytetami programu w zakresie poprawy jakości środowiska poprzez poprawę zdolności gleby do pełnienia funkcji srodowiskowych oraz możliwości bezpiecznej utylizacji odpadów w regionie.

Cele szczegółowe:

  1. Ocena stanu i trendów zmian zawartosci SMO w obszarze nadgranicznym CZ/PL.
  2. Przygotowanie wytycznych do stosowania EMO do nawożenia gleb z zachowaniem jakosci i funkcji gleb.
  3. Okreslenie czynników wływających na przemiany EOM w glebie. Opracowanie przewodnika i zestawu testów do oceny zagrożeń zwiącanych ze stosowaniem EOM z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiskowych.

Produkty projektu:

  1. A. Bieganowski, S. Malý, M. Frąc, I.H. Tuf, M. Váňa, M. Brzezińska, G. Siebielec, J. Lipiec, B. Šarapatka, 2015, Laboratory manual (Podręcznik metodyczny).
  2. S. Malý, G. Siebielec, 2015, Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby.
  3. S. Malý, G. Siebielec, 2015, Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby (wersja skrócona).
  4. R. Kaczyński, G. Siebielec, R. Gałązka, J. Niedźwiecki, S. Polakova, 2013, Assessment of Soil Organic Carbon Status and Changes in Soils of Polish-Czech Borderland.
  5. Biuletyn 1
  6. Biuletyn 2
  7. Biuletyn 3