Fundusze Unijne
Pracownicy

dr hab.  Magdalena Frąc, prof. IA PAN
tel.: (81) 744 50 61 w. 156
e-mail: m.frac@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Stypendia i staże:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Oszust K., Panek J., Pertile G., Oleszek M., Frąc M., Siczek A.:  Metabolic and Genetic Properties of Petriella setifera Precultured on Waste (2018 r.) Frontiers in Microbiology 2018, Vol. 10.3389/fmicb.2018.00115,
 2. Siczek A., Frąc M., Wielbo J., Kidaj D.:  Benefits of flavonoids and straw mulch application on soil microbial activity in pea rhizosphere (2018 r.) International Journal of Environmental Science and Technology 2018, 1-10
 3. Oszust K., Panek J., Frąc M.:  Wrażliwość niektórych grzybów na biopreparaty (2017 r.) Jagodnik. Wszystko o uprawie roślin jagodowych 2017, Vol. 34, 4, 12-15
 4. Oszust K., Pawlik A., Siczek A., Janusz G., Gryta A., Bilińska-Wielgus N., Frąc M.:  Efficient Cellulases Production by Trichoderma atroviride G79/11 in Submerged Culture Based on Soy Flour-Cellulose-Lactose (2017 r.) BioResources 2017, Vol. 12, 4, 8468-8489
 5. Joniec J., Frąc M.:  Microbial functional diversity and enzymatic activity of soil degraded by sulphur mining reclaimed with various waste (2017 r.) International Agrophysics 2017, Vol. 31, 4, 465-473
 6. Wolińska A., Frąc M., Oszust K., Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Stępniewska Z.:  Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting (2017 r.) World Journal of Microbiology and Biotechnology 2017, Vol. 33(8), 154,
 7. Oszust K., Pawlik A., Janusz G., Ziemiński K., Cyran M., Siczek A., Gryta A., Bilińska-Wielgus N., Frąc M.:  Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement (2017 r.) BioResources 2017, Vol. 12, 3, 6187-6206
 8. Gryta A., Oszust K., Brzezińska M., Ziemiński K., Bilińska-Wielgus N., Frąc M.:  Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor (2017 r.) International Agrophysics 2017, Vol. 31, 327-338
 9. Gałązka A., Gawryjołek K., Grządziel J., Frąc M., Księżak J.:  Microbial community diversity and the interaction of soil under maize growth in different cultivation techniques (2017 r.) Plant, Soil and Environment 2017, Vol. 63, 264-270
 10. Fornal E., Parfieniuk E., Czeczko R., Bilińska-Wielgus N., Frąc M.:  Fast and easy liquid chromatography–mass spectrometry method for evaluation of postharvest fruit safety by determination of mycotoxins: Fumitremorgin C and verruculogen (2017 r.) Postharvest Biology and Technology 2017, Vol. 131, 46-54
 11. Frąc M., Jezierska-Tys S., Oszust K., Gryta A., Pastor M.:  Assessment of microbiological and biochemical properties of dairy sewage sludge (2017 r.) International Journal of Environmental Science and Technology 2017, Vol. DOI 10.1007/s13762-016-1179-9, 679-688
 12. Frąc M., Weber J., Gryta A., Dębicka M., Kocowicz A., Jamroz E., Oszust K., Żołnierz L.:  Microbial Functional Diversity in Podzol Ectohumus Horizons Affected by Alkaline Fly Ash in the Vicinity of Electric Power Plant (2017 r.) Geomicrobiology Journal 2017, Vol. DOI: 10.1080/01490451.2016.1220651, 1-8
 13. Siczek A., Frąc M., Kalembasa S., Kalembasa D.:  Analiza zróżnicowania metabolicznego mikroorganizmów w ryzosferze bobiku i pszenicy. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 93-93
 14. Panek J., Frąc M.:  Analiza wewnątrzgatunkowej zmienności genetycznej grzybów termoopornych gatunku Talaromyces flavus. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 33-34
 15. Oszust K., Gryta A., Ziemiński K., Frąc M.:  Badania metagenomiczne zbiorowisk archeonów metanogennych występujących w masie fermentacyjnej. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 28-29
 16. Oszust K., Frąc M., Lipiec J., Usowicz B.:  Badania metagenomiczne zbiorowisk archeonów utleniających amoniak w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 84-85
 17. Oszust K., Bilińska-Wielgus N., Gryta A., Frąc M.:  Profil kataboliczny a poziom termooporności grzybów z rodzaju Neosartorya w różnych warunkach dostępności tlenu w środowisku. (2016 r.) 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy w Ochronie Środowiska i Biotechnologii, Kraków-Sieniawa, 06-09.09.2016 r. 2016, 105-105
 18. Frąc M., Oszust K., Lipiec J., Usowicz B.:  Badania metabolomiczne zbiorowisk mikroorganizmów w zróżnicowanych warunkach użytkowania gleby. (2016 r.) I Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Puławy, 20-21.10.2016 r. 2016, 60-61
 19. Frąc M., Lipiec J., Usowicz B.:  Badania w zakresie jakości i ochrony gleb w Europie i Chinach realizowane w programie Horyzont 2020. (2016 r.) Krajowa Platforma Glebowa – warsztaty naukowe: Wskaźniki oceny jakości gleb, Warszawa, 29.09.2016 r. 2016, 8-8
 20. Frąc M., Gryta A., Oszust K., Kotowicz N.:  Ocena wrażliwości chemicznej grzybów z rodzaju Fusarium z wykorzystaniem metody mikropłytek Biolog MT2. (2016 r.) 50. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Mikroorganizmy w Ochronie Środowiska i Biotechnologii, Kraków-Sieniawa, 06-09.09.2016 r. 2016, 64-64
Pokaż wszystkie publikacje