Fundusze Unijne
Pracownicy

prof. dr hab.  Małgorzata Brzezińska
tel.: (81) 744 50 61 w. 132
e-mail: m.brzezinska@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Informacje o zatrudnieniu


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

Członkostwo w organizacjach:

Stypendia i staże:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Gryta A., Oszust K., Brzezińska M., Ziemiński K., Bilińska-Wielgus N., Frąc M.:  Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor (2017 r.) International Agrophysics 2017, Vol. 31, 327-338
 2. Walkiewicz A., Brzezińska M.:  Methane consumption in arable soils - selected aspects of fertilization (2016 r.) International Scientific Conference AgroEco 2016 "Long-term Agroecosystem Sustainability", Litwa, 4–6.10.2016 r. 2016,
 3. Frąc M., Lipiec J., Usowicz B., Brzezińska M., Oszust K.:  Assessment of soil quality under different farming system based on selected microbiological and physical properties (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 145-145
 4. Brzezińska M., Siwik-Ziomek A., Koper J.:  The activity of arylsulphatase and rhodanese in technogenic soil of former sulphur mines (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 131-131
 5. Walkiewicz A., Brzezińska M., Bulak P., Szarlip P.:  Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity (2016 r.) BOTHALIA 2016, Vol. 46, 2,
 6. Wnuk E., Walkiewicz A., Nowak K., Brzezińska M.:  Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil. (2016 r.) International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r. 2016, P45, 85-85
 7. Lipiec J., Frąc M., Brzezińska M., Turski M., Oszust K.:  Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts. (2016 r.) Frontiers in Microbiology 2016, Vol. 7, article 1361, 1-9
 8. Walkiewicz A., Bulak P., Brzezińska M., Wnuk E., Bieganowski A.:  Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions (2016 r.) Environmental Pollution 2016, Vol. 213, 403-411
 9. Sokołowska Z., Alekseev A., Skic K., Brzezińska M.:  Impact of wastewater application on magnetic susceptibility in Terric Histosol soil. (2016 r.) International Agrophysics 2016, Vol. 30, 1, 89-94
 10. Frąc M., Gryta A., Oszust K., Bilińska-Wielgus N., Brzezińska M.:  Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů. (2015 r.) Seminarium podsumowujące projekt CZ.3.22/1.22.00/12.03445: Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej. Jelenia Góra, 26.05.2015 r. 2015,
 11. Bilińska-Wielgus N., Gryta A., Oszust K., Brzezińska M., Frąc M.:  Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem. (2015 r.) Warsztaty Naukowe – Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo, IUNG-PIB, Puławy, 8-9.10.2015 r., 2015, 36-37
 12. Frąc M., Gryta A., Oszust K., Bilińska-Wielgus N., Brzezińska M.:  Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych. (2015 r.) Seminarium podsumowujące projekt CZ.3.22/1.22.00/12.03445: Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej. Jelenia Góra, 26.05.2015 r. 2015,
 13. Księżopolska A., Włodarczyk T., Brzezińska M., Bieganowski A., Szarlip P., Pazur M.:  CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions (2015 r.) 5th International Symposium on Soil Organic Matter 2015. Göttingen, Niemcy, 20-24.09.2015 r. 2015, 238-238
 14. Čuhel J., Brzezińska M.:  Ryzyko wzrostu emisji gazów cieplarnianych z gleby w wyniku stosowania egzogennej materii organicznej. (2015 r.) Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby 2015, Rozdz. 8, 115-128
 15. Frąc M., Gryta A., Oszust K., Šarapatka B., Bilińska-Wielgus N., Brzezińska M., Čáp L., Poláková P.:  Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska. (2015 r.) Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby 2015, Rozdz. 6, 81-103
 16. Bieganowski A., Malý S., Frąc M., Tuf I., Váňa M., Brzezińska M., Siebielec G., Lipiec J., Šarapatka B.:  Laboratory manual (2015 r.) Laboratory manual 2015, 1-121
 17. Urbanek E., Qassem K., Brzezińska M.:  Soil carbon dynamics affected by seasonal water repellency . (2015 r.) 29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasady glebowe a zrównoważony rozwój" / 29th Congress of Polish Soil Science Society "Soil resources and sustainable development", Wrocław, 31.08.-03.09.2015 r. 2015, 269-269
 18. Walkiewicz A., Brzezińska M., Szarlip P.:  Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge. (2015 r.) 29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasady glebowe a zrównoważony rozwój" / 29th Congress of Polish Soil Science Society "Soil resources and sustainable development", Wrocław, 31.08.-03.09.2015 r. 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 19. Walkiewicz A., Brzezińska M., Wnuk E.:  Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use. (2015 r.) 29. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego "Zasady glebowe a zrównoważony rozwój" / 29th Congress of Polish Soil Science Society "Soil resources and sustainable development", Wrocław, 31.08.-03.09.2015 r. 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
 20. Bilińska-Wielgus N., Gryta A., Oszust K., Brzezińska M., Frąc M.:  Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem (2015 r.) Warsztaty Naukowe "Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo", Puławy, 8-9.10.2015 r. 2015, 36-37
Pokaż wszystkie publikacje