Fundusze Unijne
SMOS

 

 

Program w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej

Tytuł projektu: Supporting SMOS data Interpretations for Water and Climate Related Proofs in Transboundary Biosphere Reserves on Eastern Borders of Poland / Wsparcie interpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw Zmiany Klimatu związanych z obszarem Transgenicznych Rezerwatów Biosfery (TBR) przez wschodnie granice Polski

Koordynator projektu: Centrum Badań Kosmicznych, Polskiej Akademii Nauk, dr inż. Wojciech Marczewski

Przedstawiciel Instytutu: prof. dr hab. Bogusław USOWICZ

Okres realizacji: 2010-2011

Prowadzono badania obejmujące kwestie związane ze zmianami klimatycznymi Polesia, głownie z rozkładem wilgotności gleby za pomocą satelity SMOS, z okolicy trzech Transgranicznych Rezerwatów Biosfery przez wschodnie granice Polski. Nacisk położony na analizę danych otrzymywanych z satelity - temperatura jasnościowa L2, naziemnych wilgotności gleby SM, klasyfikowaniu szaty roślinnej z uwzględnieniem zawartości wody w roślinach. Ostatecznym celem jest wspieranie pomiarów wilgotności z satelity o wyższej rozdzielczości SAR i walidacji obserwacji SMOS. Kolejny cel jest metodyczny, a mianowicie do porównania wydajności różnych typów pracujących z jednej polaryzacji, dzięki podwójnej, do pełnej polaryzacji, na problemy związane z SM. Inne jeszcze jest uzyskanie umiejętności koniecznych do tworzenia DEM. Cel ten ma na celu poprawę naszych badań potencjału SAR z interpretacji danych z obszaru Karpat.
Obecnie działania prowadzi konsorcjum Polska, rozwój Cal-Val program SWEX (Woda, Gleba i Wymiana Energii) w programie SVRT Cal-Val AO-3275 dla SMOS walidacji. W okresie od 2009-2011 badania są finansowane przez program ESA PECS, projekt SWEX-R. Jednak naszym celem jest opracowanie projektu w 7PR, koncentrując się na badaniach z mokradeł Polesia. Dlatego szukamy możliwości współpracy z partnerami na Ukrainie, Białorusi i ewentualnie Rosji. Trzy obszary TBRs zostały wybrane poza granicami Polski. Projekt ukierunkowany jest na wykorzystanie ALOS, RS2 i SMOS danych w regionach podmokłych Polesia.
Projekt powinien dać efekty w sprawie rozszerzenia badań na obszary poza granice UE na Wschód, a także umożliwić naszym wschodnim partnerom korzystanie z programów UE w ramach Partnerstwa Wschodniego, w dziedzinie ochrony środowiska badań.

więcej