Fundusze Unijne
Pracownicy

dr  Jolanta Cieśla
tel.: (81) 744 50 61 w. 192
e-mail: j.ciesla@ipan.lublin.plWyślij e-mail


Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 

Członkostwo w organizacjach:

Stypendia i staże:

Wybrane projekty naukowe:

 Nagrody:

Działalność w obszarze popularyzacji nauki:

Publikacje z afiliacją Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

Publikacje

Lp. autorzy tytuł czasopismo
 1. Borkowski A., Kowalczyk P., Czerwonka G., Cieśla J., Cłapa T., Misiewicz A., Szala M., Drabik M.:  Interaction of quaternary ammonium ionic liquids with bacterial membranes – Studies with Escherichia coli R1–R4-type lipopolysaccharides (2017 r.) Journal of Molecular Liquids 2017, Vol. 246, 282-289
 2. Matuszak-Slamani R., Bejger R., Cieśla J., Bieganowski A., Koczańska M., Gawlik A., Kulpa D., Sienkiewicz M., Włodarczyk M.:  Influence of humic acid molecular fractions on growth and development of soybean seedlings under salt stress (2017 r.) Plant Growth Regulation 2017, Vol. 83, 465-477
 3. Domian E., Brynda-Kopytowska A., Cieśla J., Ostrowska-Ligęza E.:  Effect of the type of carbohydrate on the DVS critical relative humidity in spray-dried fat-filled pea protein-based powders: Comparison with monolayer coverage and Tg values (2017 r.) Food Hydrocolloids 2017, Vol. 73, 335-343
 4. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  Effect of α-tocopherol on the properties of microemulsions stabilized by the ionic surfactants (2017 r.) Journal of Molecular Liquids 2017, Vol. 236, 117-123
 5. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  Alpha-tocopherol in CTAB/NaCl systems — The light scattering studies (2017 r.) Journal of Molecular Liquids 2017, Vol. 233, 15-22
 6. Polak-Berecka M., Boguta P., Cieśla J., Bieganowski A., Skrzypek T., Czernecki T., Waśko A.:  Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli (2017 r.) Applied Microbiology and Biotechnology 2017, Vol. DOI: 10.1007/s00253-016-8048-9, 1-11
 7. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  An influence of α tocopherol on physicochemical properties of CTAB solutions (2016 r.) 30th Conference of The European Colloid and Interface Society. Rome, Italy, 04-09.09.2016 r. 2016,
 8. Brynda-Kopytowska A., Domian E., Cieśla J.:  Wpływ rodzaju i udziału składnika tłuszczowego na wybrane właściwości sorpcyjne suszonych rozpyłowo emulsji stabilizowanych izolatem białka grochu (2016 r.) V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. 2016, 21-21
 9. Sokołowska Z., Witkowska-Walczak B., Skic K., Cieśla J.:  Specific surface area of arctic zone soils (Spitsbergen) (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 183-183
 10. Cieśla J., Koczańska M., Bieganowski A.:  An influence of K+ content on the physicochemical properties of the fertilizer stabilized by biosurfactant (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 129-129
 11. Cieśla J., Koczańska M., Bieganowski A., Skic K., Boguta P.:  Surface activity of the foliar potassium supplier stabilized by rhamnolipid (2016 r.) 11th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 26-28.09.2016 r. 2016, 128-128
 12. Cieśla J., Kopycińska M., Łukowska M., Bieganowski A., Janczarek M.:  Surface Properties of Wild-Type Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Strain 24.2 and Its Derivatives with Different Extracellular Polysaccharide Content (2016 r.) PLoS One 2016, Vol. DOI:10.1371/journal.pone.0165 080, 1-21
 13. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  Wielkość i ładunek powierzchniowy cząstek w układach SDS/pentanol/witamina E o różnym stosunku o/w (2016 r.) 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 2016, S10P04, 300-300
 14. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  Wpływ stężenia elektrolitu na wielkości i właściwości elektrokinetyczne w roztworze kationowego surfaktanta zawierającym witaminę E. (2016 r.) 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 2016, S10K07, 298-298
 15. Cieśla J., Koczańska M., Narkiewicz-Michałek J., Szymula M., Bieganowski A.:  The physicochemical properties of CTAB solutions in the presence of α-tocopherol (2016 r.) Journal of Molecular Liquids 2016, Vol. 222, 463-470
 16. Koczańska M., Cieśla J., Bieganowski A.:  The size and electrophoretic mobility of the biosurfactant aggregates at a different salt concentration. (2016 r.) 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2015 Prague, Czech Republic, 05-06.05.2016 r. 2016, 28-29
 17. Waśko A., Polak-Berecka M., Szwajgier D., Boguta P., Cieśla J., Skrzypek T.:  Lactobacilli as cadmium ion biosorbent. (2015 r.) International Scientific Conference „Biotechnology – Research and Industrial Applications”, Wrocław, 17-18.09.2015 r. 2015,
 18. Janczarek M., Rachwał K., Cieśla J., Ginalska G., Bieganowski A.:  Production of exopolysaccharide by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii and its role in bacterial attachment and surface properties. (2015 r.) Plant and Soil 2015, Vol. 388, 1-2, 211-227
 19. Kędziora K., Piasek J., Szerement J., Ambrożewicz-Nita A., Cieśla J., Józefaciuk G.:  Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków. (2014 r.) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „NAUKA DLA GOSPODARKI I ŚRODOWISKA” połączona z Jubileuszem 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii, Lublin, 15-16.09.2014 r. 2014,
 20. Stępień-Pyśniak D., Cieśla J., Wernicki A., Bieganowski A.:  Rola potencjału elektrokinetycznego Enterococcus faecalis w patogenezie. (2014 r.) Konferencja Naukowa „Aktualne problemy w patologii drobiu ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu oddechowego” Wrocław 26-27.06.2014 r. 2014, 69-79
Pokaż wszystkie publikacje