Fundusze Unijne
LIDER - Teksturotwórczy dodatek do żywności

   Projekt "Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego"

uzyskał finansowanie Narodowego Cenrtum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER II w wysokości 1 mln zł.

Kierownik Projektu: dr inż. Justyna Cybulska

Numer wniosku: 109/L-2/10, numer umowy: LIDER/23/109/L-2/NCBiR/2011

Okres realizacji: 2011-2014

Celem projektu jest opracowanie dodatku do żywności na bazie polisacharydów ścian komórkowych o właściwościach stabilizujących teksturę artykułów spożywczych. Surowcem do wyprodukowania preparatu będą wytłoki owoców i warzyw stanowiące odpad w zakładach przetwórczych. Uzyskany materiał będzie wzbogacony o deficytowe składniki diety. Wykonana zostanie kompleksowa charakterystyka nowego materiału oraz ocena jego przydatności technologicznej.

Główny efekt projektu - dodatek teksturotwórczy, będzie przydatny dla zakładów przetwórstwa spożywczego. Korzystne dla zdrowia właściwości produktu będą mogły znaleźć zastosowanie w projektowaniu żywności dietetycznej. Powstanie nowa możliwość zagospodarowania odpadów przetwórstwa owocowo-warzywnego.


 Aktualności z projektu Lider 23/109/L-2/10 (listopad 2013) „Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego”

Na międzynarodowym sympozjum CIGR (International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering) 8th International CIGR Technical Symposium “Advanced Food Processing and Quality Management” oraz 1st International Congress on Contemporary Food Science and Engineering, które odbyły się w dniach 02-07.11.2013 w Gunagzhou (Kanton) w Chinach zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Lider w następujących doniesieniach:

Justyna Cybulska, Joanna Mierczyńska, Beata Kruk, Artur Zdunek: Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers (referat).

Justyna Cybulska, Beata Kruk, Joanna Mierczyńska, Arkadiusz Kozioł, Artur Zdunek: Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace (poster).

Podczas Kongresu autorzy otrzymali wyróżnienie za najlepszy poster.

http://www2.scut.edu.cn/CIGR2013/galadinner.html

Aktualności z projektu Lider 23/109/L-2/10 (październik 2013) „Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego”

Instytut Agrofizyki PAN zgłosił wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy preparatu TexAp (numer zgłoszenia Z.413863) opracowanego w ramach projektu Lider. Zgłoszenie opublikowano w Biuletynie Urzędu Patentowego Nr 17 (1034) Rok XLI.

Dokonano także zgłoszenia patentowego nr P.403771 dotyczącego zaprojektowanej i wykonanej w ramach projektu suszarki laboratoryjnej do suszenia materiałów rolno-spożywczych. W suszarce istnieje możliwość suszenia fluidyzacyjnego oraz rozpyłowego a także suszenie fluidyzacyjnego z natryskiem powierzchniowym.

 

Prace wykonane były w ramach projektu „Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego” realizowanego w ramach programu Lider przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


więcej o projekcie