Fundusze Unijne
LIDER - Innowacyjny biopreparat

Projekt "Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych"

uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER II w wysokości 960 000 zł.

Lider Projektu: dr Magdalena Frąc

Numer wniosku: 048/L-2/10, numer umowy: LIDER/24/4/L-2/NCBiR/2011
Okres realizacji: 2011 - 2014
 
Celem projektu jest opracowanie biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów z przetwórstwa owoców i osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich, przy maksymalizacji produkcji wysokometanowego biogazu i zagospodarowaniu osadów pofermentacyjnych. Planowanym rezultatem projektu jest również charakterystyka osadów pofermentacyjnych, ocena ich oddziaływania na środowisko oraz wskazanie racjonalnego sposobu zagospodarowania tych odpadów. Potencjalnymi odbiorcami otrzymanych wyników badań są przedsiębiorcy sektora odnawialnych źródeł energii i przemysłu rolno-spożywczego, zainteresowani możliwością unieszkodliwiania odpadów w procesie fermentacji metanowej oraz rolnicy zainteresowani zagospodarowaniem osadów pofermentacyjnych.


Informacje prasowe o projekcie:
PAP - Nauka w Polsce

Więcej o projekcie tutaj...