Fundusze Unijne
POIG - Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego

Projekt "Produkcja ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych"

realizowany jest przez Instytut Agrofizyki PAN przy wsparciu finansowym udzielonym przez Unię Europejską i Rzeczpospolitą Polską w ramach Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 1: Badanie i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie Projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Tys

Wartość projektu to 5,8 mln zł w tym udział środków europejskich wynosi 4,8 mln zł.

Okres realizacji: 2010-2014

Strona projektu: www.kroplazdrowia.eu

Projekt stanowi rozwinięcie długoletnich badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem Prof. dr hab. Jerzego Tysa w Zakładzie Fizycznych  Właściwości Materiałów Roślinnych. Przedmiotem tych badań są nowatorskie możliwości produkcji ekologicznego oleju rzepakowego o wyjątkowych własnościach prozdrowotnych - nutraceutyku. Celem projektu jest opracowanie pilotażowej linii innowacyjno-produkcyjno-technologicznej, przy pomocy której, w oparciu o ekologicznie wyprodukowane odmiany rzepaku uzyskiwany będzie prozdrowotny olej spożywczy. Przedsięwzięcie jest bardzo złożone, ponieważ obejmuje cały proces, od opracowania technologii uprawy rzepaku spełniającego normy ekologiczne i zasady Dobrej Praktyki Rolniczej, wdrożenie rolniczej uprawy takiego rzepaku, aż do produkcji oleju o wyjątkowych własnościach prozdrowotnych. Olej ten różni się znacząco od dostępnych na rynku olejów rafinowanych, z których w czasie procesu produkcji usunięto większość składników o działaniu zdrowotnym. Po zakończeniu projektu naukowo-badawczego, co przewidziane jest na rok 2014 rok i upowszechnieniu wyników prac możliwa będzie produkcja oleju ekologicznego o właściwościach prozdrowotnych na skalę przemysłową.

INFORMACJE PRASOWE:

DZIENNIK WSCHODNI

TVP3 LUBLIN

TELEEXPRESS