Fundusze Unijne
Zespół
KIEROWNIK PROJEKTU mgr Jarosław Zdunek
e-mail: j.zdunek@ipan.lublin.pl
ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU mgr inż. Aleksandra Król
e-mail: krol@ipan.lublin.pl
ZASTĘPCA KIEROWNIKA DS. ORGANIZACYJNO NAUKOWYCH dr inż. Justyna Cybulska
e-mail: j.cybulska@ipan.lublin.pl
KSIĘGOWA dr Aneta Kazanowska-Charytanowicz
e-mail: a.kazanowska@ipan.lublin.pl
PRAWNIK

mgr Agnieszka Jusińska

KOORDYNATOR DS. ORGANIZACYJNYCH dr inż. Justyna Cybulska
e-mail: j.cybulska@ipan.lublin.pl
KONTAKT Instytut Agrofizyki PAN ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27
tel: 081 74 450 61, fax: 081 74 450 67