Fundusze Unijne
Projekty krajowe


 1. Projekt badawczy, NCN, SONATA BIS 4 Opracowanie bilansu energetycznego pierwszej fazy erozji wodnej- rozbryzgu Kierownik projektu: Ryżak M : Numer: 2014/14/E/ST10/ 00851 Okres realizacji: 2015 - 2019
 2. Projekt badawczy, NCBiR, Program Badań Stosowanych System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy Kierownik projektu: Stasiak M : Numer: 243981 Okres realizacji: 2015 - 2018
 3. Projekt badawczy, NCN, Sonata 8 Badanie zależności między przenikalnością i konduktywnością elektryczną gleby oraz konduktywnością elektryczną wody glebowej w zmiennych warunkach termicznych w aspekcie oceny zasolenia gleby Kierownik projektu: Szypłowska A : Numer: 2014/15/D/ST10/04000 Okres realizacji: 2015 - 2018
 4. Projekt badawczy, NCN, Preludium 8 Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej Kierownik projektu: Oleszek M : Numer: 2014/15/N/NZ9/01127 Okres realizacji: 2015 - 2018
 5. Projekt badawczy, MNiSW, Iuventus Plus Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych Kierownik projektu: Kurenda A : Numer: IP2014 023773 Okres realizacji: 2015 - 2017
 6. Projekt badawczy, NCBiR, Patent Plus Pomóż kasztanowcom. Kierownik projektu: Rudko T : Numer: PP4/2 Okres realizacji: 2015 - 2016
 7. Projekt badawczy, NCN, SONATA 6 Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH. Kierownik projektu: Boguta P : Numer: 2013/11/D/NZ9/02545 Okres realizacji: 2014 - 2017
 8. Projekt badawczy, MNiSW, Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca Stypendium nr 011/2014 dla Wybitnego Młodego Naukowca Kierownik projektu: Ryżak M : Numer: 011/2014 Okres realizacji: 2014 - 2017
 9. Projekt badawczy, NCN, PRELUDIUM 6 Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia. Kierownik projektu: Walkiewicz A : Numer: 2013/11/N/NZ9/04725 Okres realizacji: 2014 - 2016
 10. Projekt badawczy, NCN, Preludium Numeryczne modelowanie rozbryzgu wybranych ciekłych układów dwufazowych z wykorzystaniem metody objętości skończonych Kierownik projektu: Sochan A : Numer: 199781 Okres realizacji: 2013 - 2017
 11. Projekt badawczy, NCN, Opus Określenie wpływu czynników Nod na proces biologicznej redukcji azotu cząsteczkowego przez bobik Kierownik projektu: Siczek A : Numer: 2012/07/B/NZ9/02430 Okres realizacji: 2013 - 2017
 12. Projekt badawczy, NCN, Sonata Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva) Kierownik projektu: Frąc M : Numer: 2012/07/D/NZ9/03357 Okres realizacji: 2013 - 2016
 13. Projekt badawczy, NCN, Opus Określenie wpływu zróżnicowania budowy i właściwości gleby na wzrost i plon roślin w obszarze lessowym w uproszczonej konserwacyjnej uprawie roli Kierownik projektu: Rejman J : Numer: 2012/07/B/NZ9/02340 Okres realizacji: 2013 - 2016
 14. Projekt badawczy, MNiSW, Diamentowy Grant Opracowanie i optymalizacja metod izolacji, wykrywania i identyfikacji grzybów z gatunku Talaromyces flavus Kierownik projektu: Panek J : Numer: 200248 Okres realizacji: 2013 - 2016
 15. Projekt badawczy, NCBiR, Program Badań Stosowanych Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych Kierownik projektu: Rusinek R : Numer: 210053 Okres realizacji: 2013 - 2016