Fundusze Unijne
Projekty międzynarodowe


 1. Projekt badawczy, Unia Europejska, COST Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry Kierownik projektu: Pieczywek P : Numer: COST Action CA15118 Okres realizacji: 2016 - 2020
 2. Projekt badawczy, Unia Europejska, COST A new Network of European Biolmage Analysts to advance life science imaging (NEUBIAS) Kierownik projektu: Cybulska J : Numer: COST Action CA15124 Okres realizacji: 2016 - 2020
 3. Projekt badawczy, Unia Europejska, COST Payments for Ecosystem services (Forests for Water) Kierownik projektu: Frąc M : Numer: COST Action CA15206 Okres realizacji: 2016 - 2020
 4. Projekt badawczy, 8PR UE, Horyzont 2020 Interactive soil quality assessment in Europe and China for agricultural productivity and environmental resilience Kierownik projektu: Lipiec J : Numer: H2020-H2020-SFS-2014-2 635750 Okres realizacji: 2015 - 2020
 5. Projekt badawczy, Unia Europejska, COST European network for algal-bioproducts (EUALGAE) Kierownik projektu: Krzemińska I : Numer: COST Action ES1408 Okres realizacji: 2015 - 2019
 6. Projekt badawczy, Unia Europejska, COST Soil fauna - key to soil organic matter dynamics and modelling (KEYSOM) Kierownik projektu: Frąc M : Numer: COST Action ES1406 Okres realizacji: 2015 - 2019
 7. Projekt badawczy, Unia Europejska, COST Connecting European connectivity research / Integracja europejskich badań ciągłości procesów i struktur w środowisku przyrodniczym (CONNECTEUR) Kierownik projektu: Rejman J : Numer: COST Action ES1306 Okres realizacji: 2014 - 2018
 8. Projekt badawczy, Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ELBARA_PD (Penetration Depth) Kierownik projektu: Łukowski M : Numer: 4000107897/13/NL/KML, AO 1-7021 Okres realizacji: 2013 - 2017
 9. Projekt badawczy, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej Kierownik projektu: Frąc M : Numer: CZ.3.22/1.2.00/12.03445 Okres realizacji: 2013 - 2015
 10. Projekt badawczy, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych Kierownik projektu: Józefaciuk G : Okres realizacji: 2013 - 2015
 11. Projekt badawczy, UNESCO/L’ORÉAL, Wspólne stypendia dla młodych kobiet - naukowców Arsenic and copper removal and soil enzyme interactions by lemon grass, rubber plants and Bambara beans Kierownik projektu: Oluchi Nwaichi E : Okres realizacji: 2013 - 2014
 12. Projekt szkoleniowy, MNiSW, Top 500 Innovators Science Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization. Wyjazd stażowo-szkoleniowy w roku 2013. Kierownik projektu: Rusinek R : Okres realizacji: 2013 - 2013
 13. Projekt badawczy, NCBiR, FACCE JPI MACSUR FACCE JPI MACSUR (P158) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security, Kierownik projektu: Sławiński C : Numer: FACCE JPI MACSUR (P139) Okres realizacji: 2012 - 2015
 14. Projekt badawczy, NCBiR, FACCE JPI MACSUR FACCE JPI MACSUR (P158) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security, Kierownik projektu: Lipiec J : Numer: FACCE JPI MACSUR (P158) Okres realizacji: 2012 - 2015
 15. Projekt badawczy, NCBiR, FACCE JPI MACSUR FACCE JPI MACSUR (P162) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security, Kierownik projektu: Brzezińska M : Numer: FACCE JPI MACSUR (P162) Okres realizacji: 2012 - 2015